[Home]

[Zvuk i sluh]

[Slušni sistemi]

[Kohlearni Implantati]

[Audiološka oprema] [Kontakt]

Zvuk i sluh

Oštećenje sluha

Djeca

Odrasli

Slušni sistemi

Bravo

Senso P

Senso +

Senso Diva

Kohlearni implantati

Med-el

Audiološka oprema

Audiometri

Tympanometri

Kontakt

Widex d.o.o. Sarajevo prezentacija slušnih sistema, sluha i kvaliteta života

Widex je jedan od vodećih svjetskih proizvođača digitalnih slušnih sistema. Od 1956. godine, Widex-ovi napori su fokusirani na postizanje boljeg kvaliteta života ljudima koji su izgubili sluh - kroz istraživanje, razvoj i proizvodnju slušnih sistema, kao i kroz potpuno informisanje.

Za djecu, mlade, odrasle i njihove familije

U okviru ove prezentacije su date neke od informacija koje su potrebne za dobijanje najpodesnijeg slušnog sistema. Gubitak sluha obuhvaća mnogo više nego što je dobijanje najpodesnijeg slučnog sistema. Slušni sistemi ne uspostavljaju normalan sluh kakav je bio prije, ali kvalitet, dobro podešenih slušnih sistema, pomaže u mnogim svakodnevnim situacijama. Gubitak sluha ne treba prihvaćati pasivno - posebno kada se zna da on utiče na kvalitet života i komunikaciju sa porodicom i prijateljima.  

 

--> Osnovno o Widex d.o.o. Sarajevo

 

Firma Widex slušni aparati d.o.o. je osnovana 2000. godine kao kćerka firma danske kompanije Widex A/S. Direktnim udjelom proizvođača u vlasništvu naše firme ostvarili smo niz prednosti:

 

- prihvatljiva cijena najkvalitetnijih slušnih sistema u svijetu 
- kvalitetan, sveobuhvatan i brz servis 
- edukacija osoblja u Widexovoj akademiji 
- permanentan kontakt sa razvojnim centrom firme.

 

U prostornom i organizacionom smislu firma Widex slušni aparati doo je oslonjena na zdravsvenu ustanovu Poliklinika ORL dr Gežo koja svojom specijalističkim uslugama daje potreban akcent kvalitetu usluge i profesionalnom shvatanju problema sluha i slušne protetike. 

--> Naučite nešto o gubitku sluha

 

Poboljšajte vaše znanje o psihološkim posljedicama gubitka sluha, o tome šta je zvuk i kako naš slušni sistem funkcioniše. 

U okviru ove prezentacije možete naći i nešto o uzrocima i tipovima gubitka sluha, kao i različitim oblicima tretmana

--> Slušni sistemi

 

Zahvaljujući digitalnoj tehnologiji sada je moguće proizvesti slušne sisteme sa takvom preciznošću i finim kvalitetom zvuka, tako da je korisnik slušnog sistema doveden bliže nego ikada normalnom sluhu pa postoje svi razlozi da se pomogne nekome ko je izgubio sluh.